ЗА НАС

ОБОРУДВАНЕ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Дружеството разполага със собствено професионално кухненско оборудване, което използва в обекти на Възложителите, които нямат необходимата база за предоставяне на качествена услуга.

Освен с оборудване дружеството разполага и със специализиран транспорт за доставка на готови за консумация храни и хранителни продукти. Всички транспортни средства собственост на фирмата са регистрирани по Закона за храните.

Изображение на оборудване