ЗА НАС

СИСТЕМА ЗА БЕЗКАСОВО ПЛАЩАНЕ

“НОВЕ ТРЕЙДИНГ” - ООД разполага с разработена Система за безкасово плащане, която едновременно улеснява обслужването на клиентите на фирмата и повишава контролът върху продажбите и отчетността.

Системата има следния състав:

  • персонални компютри;
  • касови апарати или фискални принтери в зависимост от броя на работните места за регистрация;
  • програмно осигуряване за връзка с касовите терминали, складовата система и системата за безкасово разплащане.

Всеки абонат на системата има Потребителска карта за идентификация. В базата данни се разкрива сметка за всеки потребител. В тази сметка се въвежда кредит за определен период от време. При осъществена покупка се отнема стойността на закупените продукти като се отбелязват всички параметри на продажбата: дата, закупени артикули, обща стойност и стойност на остатъка по сметката. Издава се касов бон със същото съдържание.

Системата за безкасово плащане позволява и комбинирано заплащане – в брой, при недостиг на лимита. Сумата по лимита на всеки служител може да се образува със или без натрупване на остатъка от предходното зареждане.

Разполагаме със специално разработен софтуерен продукт “Столово и диетично хранене”, който позволява прецизната калкулация по диети, съгласно Рецептурниците за Диетично и Обществено хранене, контрол върху движението и наличността на продуктите, изготвяне на разнообразни менюта, съобразени със съответните диети и потребителско търсене.

Изображение на система за безкасово плащане