КОНТАКТИ

“НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД

Фирма от структурата на “НОВЕ” АД ХОЛДИНГ

Адрес:

СОФИЯ, Район “ОБОРИЩЕ”, ул.“ИСКЪР” №14
Телефон/Факс: (02) 980 01 14
е-mail: novetrading@nove.bg

УПРАВИТЕЛ: ЯРОСЛАВ БОЕВ