ПАРТНЬОРИ

Партньори на “НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД са:

 1. Джи Си Ес България ООД - Сертифицираща организация
 2. Български Институт по Стандартизация
 3. Нове Консултинг ООД - Консултантски услуги
 4. Интернюз 98 ООД - Софтуерно и хардуерно обезпечение
 5. Профимед ООД - Служба за трудова медицина
 6. БЛ Лизинг АД - Лизингови услуги на нови автомобили
 7. ПЕСТ ЕООД - Борба с вредители
 8. ЖИВАС ООД - Почистващи препарати
 9. САПИ ЕООД - Аграрно-пазарна информация
 10. Оргсервиз ООД - Поддръжка на касови апарати
 11. Ванс Инс ООД - Профилактика и поддръжка на кухненско оборудване
 12. Сандра ЛТ АД - Кухненско оборудване
 13. БУТО ООД - Кухненско оборудване
 14. Клуб 9000 - Обучение, семинари, курсове
 15. ССКБ – Съюз на специалистите по качеството в България - Обучение, семинари, курсове
 16. Хранително – вкусова промишленост – издателска къща
Референции