ПУБЛИКАЦИИ

Фирма “НОВЕ ТРЕЙДИНГ” – ООД е колективен член на Съюза на Специалистите по Качеството в България. Член е на Български Институт по Стандартизация. Спонсорира и активно участва със свои специалисти в провеждането на Конференции и Семинари с международно и национално участие в областта на Столовото и Диетично хранене, Хигиената и Безопасността на храните, както и в издаването на списания и книги в тази област. Редовен участник в Националните Кръгли Маси по качество и безопасност на храните.

Изображение