ПУБЛИКАЦИИ

КНИГИ

Ефективно управление на процесите в заведенията за хранене  НАССР в рeсторанта