УСЛУГИ

УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ

организиране на столово хранене на ученици, съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училища на Министерство на Земеделието и Храните, и Наредба №6 от 10 август 2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 г. в детските заведения, на Министерство на Здравеопазването.

Изображение - ученическо хранене